Aktuálne

Školský rok končí aj deťom v nemocnici

Žilina 28. jún 2019 – Aj detskí pacienti hospitalizovaní v žilinskej nemocnici sa v piatok rozlúčili so školou. Pre oddelenie pediatrie a pediatrickej ortopédie pôsobí v nemocnici už 94 rokov Základná škola s Materskou školou pri zdravotníckom zariadení v Žiline, ktorá je od roku 2006 organizačnou zložkou Spojenej školy J. M. Hurbana 36, Žilina.

Deti navštevujú počas hospitalizácie i školu, venujú sa učeniu aj kreatívnym aktivitám

Posledný školský deň si prevzali špeciálne vysvedčenia i deti, ktoré zo zdravotných dôvodov museli ostať v nemocnici a nemohli sa zúčastniť oficiálneho preberania v ich školách. „Chceli sme malých pacientov trochu potešiť a rozveseliť, aby neboli smutní, že dnes neboli v škole s ich kamarátmi a nedostali vysvedčenie. A keďže máme u nás aj oficiálnu školu, v rámci ktorej sa deti počas roka učia priamo v nemocnici, pripravili sme im ohodnotenie ich správania a statočnosti počas hospitalizácie. Samozrejme, všetci pacienti si zaslúžili a dostali známku „výborný"," uviedol generálny riaditeľ Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina Igor Stalmašek.

Nemocnica nezabudla na najmenších pacientov, ktorí museli posledný školský deň stráviť v nemocnici

V školskom roku 2018/2019 sa v základnej a materskej škole v rámci žilinskej nemocnice vzdelávalo takmer tisíc detí - 300 detí mladšieho školského veku a až 614 žiakov staršieho školského veku. Ako vysvetlila učiteľka ZŠ a MŠ pri zdravotníckom zariadení v Žiline Adriana Puchoňová, špeciálne vyučovanie prebieha v interaktívnej učebni alebo tiež na izbách. „Deti majú rôzne zaradenie a podľa toho absolvujú aktivity buď v modernej učebni Osmijanko na prízemí pediatrie, alebo ich navštevujeme priamo pri lôžkach. Vyučovanie má maximálne tri vyučovacie hodiny a pri dlhšej hospitalizácii pacientom pomáha s jednoduchším návratom do školy. V školskom klube však robíme s deťmi zároveň kreatívne aktivity, vďaka ktorým sa odreagujú, lepšie znášajú pobyt v nemocnici a rýchlejšie im ubieha čas," priblížila A. Puchoňová.

Vysvedčania sa rozdávali aj v žilinskej nemocnici

Tento rok získala ZŠ a MŠ pri zdravotníckom zariadení v Žiline i grant mesta Žilina vo výške 400 eur pre projekt Adriany Puchoňovej „Keď kreativita je cestou k uzdraveniu", vďaka čomu nakúpila materiál pre netradičné výtvarné a pracovné techniky. Poďakovanie patrí taktiež všetkým, ktorí aktivity školy podporili finančne prostredníctvom občianskeho združenia Zachráňte našu školu, a to najmä pani Adriane Klimašovskej. „Batikujeme, odlievame sádru, používame techniku Mixed Media, Big Shot či servítkovú techniku a deťom sa to veľmi páči. Vznikajú nádherné umelecké diela, ktoré si pacienti môžu zobrať domov a vyvolajú v nich príjemné spomienky na hospitalizáciu," doplnila učiteľka ZŠ a MŠ. Význam školy spočíva preto podľa slov generálneho riaditeľa FNsP Žilina aj v pridanej hodnote, ktorú pacienti takýmto spôsobom získajú popri zdravotnej starostlivosti. „Okrem toho, že sa niečo naučia a nezameškávajú učivo v škole, dochádza k socializácii, pani učiteľky sa im venujú, keď to ich zdravotný stav dovoľuje, sú v kolektíve, a mnohokrát popritom i zabudnú, že sú vlastne chorí," dodal I. Stalmašek.

Počet návštev: 7034392
Dnes je 30. jún 2022, meniny má Melánia
intranet
© 2012 FNSP Žilina ▪ Všetky práva vyhradené ▪ Programming by: viadon.sk