Aktuálne

PREHĽAD ČINNOSTI ODDELENÍ A AMBULANCIÍ FNsP ŽILINA v súvislosti s vývojom aktuálnej epidemiologickej situácie

S platnosťou od 6. septembra 2021 sú pred plánovanou hospitalizáciou všetci pacienti (očkovaní aj neočkovaní) povinní preukázať sa pri príjme negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. Objednanie na bezplatné PCR vyšetrenie na: www.korona.gov.sk alebo telefonicky na Call centre 0800 174 174 alebo 02 3235 3030 – zadať dôvod vyšetrenia „predoperačné vyšetrenie" a uviesť dátum nástupu na hospitalizáciu, podľa ktorého systém pacienta objedná na termín testovania.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina je centrom pre podávania kombinácie monoklonálnych protilátok kasirivimab a imdevimab (liek Ronapreve). Liečba protilátkami proti bielkovine vírusu SARS-CoV-2 preukázala v klinických štúdiách prínos v liečbe ľahkého až stredne ťažkého ochorenia COVID-19. Cieľom liečby je zabrániť úmrtiu alebo hospitalizácii. Viac informácií v sekcii Aktuálne.

Na základe zhoršenej epidemiologickej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 platí z dôvodu ochrany zdravia obyvateľov, hospitalizovaných pacientov a personálu na všetkých oddeleniach FNsP Žilina s platnosťou od 11. septembra 2021 do odvolania ZÁKAZ NÁVŠTEV. Viac informácií nájdete v sekcii Aktuálne.


ANESTÉZIOLÓGIA A INTENZÍVNA MEDICÍNA
Anestéziologická ambulancia - kontaktovať vopred telefonicky na t. č. +421 41 5110 464.
Algeziologická ambulancia - kontaktovať vopred telefonicky na t. č. +421 41 5110 454.

Oddelenie poskytuje neodkladnú starostlivosť o pacientov s akútnym zlyhávaním alebo ohrozením životne dôležitých funkcií. Poskytuje 24-hodinovú resuscitačnú a intenzívnu starostlivosť pre všetky pracoviská  FNsP Žilina.
Informácie o zdravotnom stave pacienta poskytuje lekár osobne najbližším príbuzným, telefonicky len po predchádzajúcom osobnom stretnutí. 

CENTRUM PRE LIEČBU DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ
Oddelenie prijíma nových pacientov. Pre objednanie na liečbu kontaktujte vedúcu sestru Mgr. Annu Šimkovú na t. č. +421 918 628 983.
Zákaz priepustiek do odvolania.
Stretnutia Klubu závislých – PRERUŠENÉ.

COVID PAVILÓN
Informácie o zdravotnom stave pacientov poskytujeme telefonicky najbližším rodinným príslušníkom:
 • pacienti hospitalizovaní na COVID oddelení alebo COVID JIS:
  • po 13.00 h na t. č. +421 41 5110 394,
 • pacienti hospitalizovaní na COVID OAIM (COVID oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny):
  • po 13.00 h na t. č. +421 41 5110 393.
Prosíme vás, aby ste dodržiavali usmernenie o informovaní sa o stave pacienta po 13.00 h, kedy je ukončená základná pravidelná činnosť na oddelení a lekár má k dispozícii aktuálne informácie o stave pacienta, výsledkoch vyšetrení. Zároveň prosíme o trpezlivosť, ak je v danej chvíli akútne nevyhnutná prítomnosť lekára pri pacientovi, nie je v jeho silách byť pri telefóne. Prosíme vás, zavolajte následne neskôr. Ďakujeme za pochopenie.

Nevyhnutne potrebné veci pre pacientov môžete priniesť osobne po 16.00 h v taške označenej menom pacienta. Prosíme vás, aby ste pacientov priniesli len skutočne nevyhnutné veci (nie cennosti), keďže pri prepustení si tieto veci pacient odnáša domov a taktiež môže ísť o potenciálne infekčné objekty. Zároveň prosíme o trpezlivosť, ak je akútne nevyhnutná prítomnosť sestry pri inej práci v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, nie je v jej silách prísť po veci okamžite. Ďakujeme za pochopenie. 

DERMATOVENEROLÓGIA (kožné)
Kožné ambulancie a stacionár
Od nových pacientov, ktorí doteraz neboli vyšetrení na našom pracovisku, vyžadujeme odporučenie od spádového kožného lekára, eventuálne od praktického lekára. Na vyšetrenie pigmentových kožných prejavov (znamienka, kožné nádory) sa možno dostaviť aj bez odporúčania, a to po predchádzajúcom telefonickom objednaní. 
Dermatovenerologická ambulancia (dospelí):
informácie a objednanie k MUDr. Kullovej +421 41 5110 457
informácie a objednanie k MUDr. Bulejčíkovej +421 41 5110 634
STACIONÁR poskytuje prevažne fototerapiu chronických kožných ochorení. Pacienti sa môžu objednať na vyššie uvedených tel. číslach.
Detská kožná ambulancia:

Ambulanciu kontaktujte vopred telefonicky na t. č. +421 41 5110 872. 
Na základe odporúčania spádového pediatra je možné v detskej kožnej ambulancii FNsP Žilina u detí, ktoré majú príznaky respiračného ochorenia (teplota, kašeľ, dýchavičnosť), zrealizovať vyšetrenie prostredníctvom tzv. telemedicíny. Prostredníctvom emailu je možné zaslať na mail kozne@fnspza.sk potrebné informácie:
 • meno, priezvisko pacienta,
 • rodné číslo,
 • číslo poisťovne,
 • meno praktického lekára,
 • fotodokumentácia – zaslať minimálne 4 a viac fotiek (ak je to možné, zrealizovať fotku pacienta v stoji spredu a zozadu, aby bola zrejmá lokalita prejavov, následne sa v ďalších fotkách zamerať na detaily), fotky môžu byť zhotovené aj mobilným telefónom.
Po zaslaní emailu vás prosíme o telefonické kontaktovanie detskej kožnej ambulancie na čísle +421 5110 872.
Pripravte si odpovede na základné otázky v súvislosti s kožným problémom:
 • popísať kožný problém – odkedy začal, čo mu predchádzalo (napr. iné ochorenie, lieky, súvislosť s potravou), vyskytla sa teplota?, triaška?, sú prejavy svrbivé?,
 • iné ochorenia, na ktoré sa pacient lieči (napr. cukrovka a iné),
 • informácie o liekoch, ktoré pacient trvalo užíva.
Ak je to možné, na základe týchto údajov pacientovi odporučíme režimové opatrenia, prípadne pošleme elektronický recept, aj bez nutnosti osobnej návštevy ambulancie, prípadne rozhodneme o nevyhnutnosti osobnej návštevy ambulancie.

FYZIATRIA, BALNEOLÓGIA A LIEČEBNÁ REHABILITÁCIA (lôžkové odd.)
Z dôvodu priestorových a personálnych obmedzení v súvislosti s poskytovaním nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti pacientom s ochorením COVID-19 oddelenie do odvolania neprijíma nových pacientov.

FYZIATRIA, BALNEOLÓGIA A LIEČEBNÁ REHABILITÁCIA (ambulantná časť)
Ambulantná časť FRO (suterén) poskytuje zdravotnú starostlivosť v štandardnom režime.
NOVÉ – Rehabilitácie pre pacientov s postcovidovými respiračnými ťažkosťami.
Na vyšetrenie je možné sa objednať TELEFONICKY na t. č. +421 41 5110 739 (v pracovných dňoch od 7.10 - 14.30 h) alebo osobne na recepcii FRO.
Pri vstupe na oddelenie musia mať pacienti prekryté dýchacie cesty respirátorom, návleky na obuv, nesmú mať príznaky respiračného ochorenia alebo zvýšenú telesnú teplotu.

GASTROENTEROLÓGIA
Oddelenie poskytuje zdravotnú starostlivosť v štandardnom režime.
Objednať sa je možné osobne, emailom na bodnarova@fnspza.sk alebo na telefónnom čísle +421 41 5110 467.

GYNEKOLÓGIA A PÔRODNÍCTVO
Oddelenie poskytuje zdravotnú starostlivosť v štandardnom režime.
Gynekologická pohotovosť poskytuje starostlivosť pre neodkladné stavy (vrátane pôrodov). 
Onkogynekologická ambulancia (pavilón gynekológie a pôrodníctva, 1. poschodie) –objednanie vopred TELEFONICKY na t. č. +421 41 5110 611.
Ambulancia pre rizikovú a patologickú graviditu a materno-fetálnu medicínu (pavilón gynekológie a pôrodníctva, 1. poschodie) FUNGUJE V ŠTANDARDNOM REŽIME.
SONO realizujeme pre hospitalizované tehotné pacientky/pacientky v rámci pohotovosti.
Monitor sa realizuje pri fyziologickom tehotenstve od 40tt.
Psychofyzická príprava budúcich mamičiek na pôrod je dočasne PRERUŠENÁ. Viac informácií už čoskoro v sekcii oddelenia gynekológie a pôrodníctva.
Bližšie informácie o činnosti oddelenia a podmienkach pre sprevádzajúce osoby pri pôrode TU.

HEMATOLÓGIA
Ambulancie (prízemie v pavilóne gynekológie a pôrodníctva) – kontaktovať ambulanciu vopred TELEFONICKY na t. č. +421 41 5110 344.

CHIRURGIA
ODDELENIE: Ohľadom termínu operácie/hospitalizácie je možné informovať sa telefonicky na Príjmovej ambulancii chirurgie na t. č. +421 41 5110 332 (v pracovných dňoch od 7.00 do 15.00 h).

Príjmová ambulancia chirurgie (pavilón chirurgie, prízemie) – ORDINUJE
 • V prípade potreby kontaktujte ambulanciu telefonicky na t. č. +421 41 5110 332 (v pracovných dňoch od 7.00 do 15.00 h).
Ambulancie chirurgie (hlavná budova polikliniky, 1. poschodie) – ORDINUJÚ:
 • Ambulancia pre ochorenia prsnej žľazy
  • Vopred kontaktujte ambulanciu telefonicky na t. č. +421 41 5110 677 (v pracovných dňoch od 7.00 do 14.30 h).
 • Ambulancia pediatrickej chirurgie
  • Vopred kontaktujte ambulanciu telefonicky na t. č. +421 41 5110 677 (v pracovných dňoch od 7.00 do 14.30 h).
 • Ambulancia plastickej a estetickej chirurgie
  • Vopred kontaktujte ambulanciu telefonicky na t. č. +421 41 5110 677 (v pracovných dňoch od 7.00 do 14.30 h).
Ambulancie chirurgie (hlavná budova polikliniky, 4. poschodie) – ORDINUJÚ:
 • Ambulancia chronických rán
  • Vopred kontaktujte ambulanciu telefonicky na t. č. +421 41 5110 275 (v pracovných dňoch od 7.00 do 14.30 h).
 • Onkochirurgická ambulancia
  • Vopred kontaktujte ambulanciu telefonicky na t. č. +421 41 5110 275 (v pracovných dňoch od 7.00 do 14.30 h).
 • Ambulancia cievnej chirurgie
  • Vopred kontaktujte ambulanciu telefonicky na t. č. +421 41 5110 275 (v pracovných dňoch od 7.00 do 14.30 h).
 • Stomická poradňa
  • Vopred kontaktujte ambulanciu telefonicky na t. č. +421 41 5110 275 (v pracovných dňoch od 7.00 do 14.30 h).

INFEKTOLOGICKÁ AMBULANCIA
Ambulancia funguje podľa manažmentu lekára, pred návštevou ambulancie sa pacienti vopred informujú na čísle +421 41 5110 335.

LEKÁREŇ
Lekáreň FNsP Žilina na 1. poschodí hl. budovy polikliniky – OTVORENÁ.
Lekáreň FNsP Žilina na prízemí hl. budovy polikliniky – OTVORENÁ.
Lekáreň FNsP Žilina na prízemí detskej polikliniky – OTVORENÁ.
Ak to váš lekár umožňuje, využite elektronické predpisovanie liekov. Pokiaľ je to možné, lieky by mala vyzdvihnúť len zdravá osoba. Chráňte sa ochrannými pomôckami. Dodržiavajte preventívny odstup aj pred lekárňou. Uvítame, ak zvolíte bezhotovostnú platbu.

LEKÁRSKA GENETIKA
Telefonické objednanie pacientov a poskytovanie informácií poskytujeme na čísle +421 41 5110 245 (v pracovných dňoch v čase od 14.00 do 15.00 h).

LIEČEBŇA DLHODOBO CHORÝCH
Oddelenie poskytuje starostlivosť v obmedzenom režime z dôvodu reprofilizácie oddelenia v súvislosti s neodkladnou starostlivosťou o pacientov s ochorením COVID-19.
Geriatrická ambulancia – činnosť ambulancie je obnovená opäť v priestoroch ambulancie na prízemí pavilónu LDCH v ordinačných hodinách streda a piatok 9.00-13.00 h.

NEUROCHIRURGIA

NEUROLÓGIA
Neurologický stacionár funguje z dôvodu sprísnených hygienických opatrení v režime regulovaného počtu pacientov.
OBJEDNÁVANIE pacientov na vyšetrenia LEN TELEFONICKY na t. č. +421 41 5110 270.
EMG (elektromyografická) ambulancia – otvorená – OBJEDNÁVANIE LEN TELEFONICKY na t. č. +421 41 5110 818.
Neurologická ambulancia (poliklinika 2. poschodie) - otvorená (PO - ŠT od 9.00 - 14.30 h, PIA od 8.00 - 12.00 h) - OBJEDNÁVANIE LEN TELEFONICKY na t. č. +421 41 5110 481.

NOVORODENECKÉ (neonatológia)
Ambulancia pre deti s perinatálnou patológiou a rizikom - vopred sa môžete informovať na t. č. +421 41 5110 368 alebo e-mail: neoamb@fnspza.sk. Ordinačné dni: pondelok, utorok, streda. 

OFTALMOLÓGIA (očné)
UPOZORŇUJEME pacientov, že oddelenie nenahrádza starostlivosť odborných ambulancií v regióne a ani nerieši týchto pacientov v rámci pohotovostnej služby v neakútnych stavoch – prosíme pacientov, aby sa obrátili na odbor zdravotníctva Žilinského samosprávneho kraja, ktorý ich informuje o tom, kto je ich očným alebo zastupujúcim lekárom.

AMBULANCIE: pracujú v nasledujúcom režime:
 • Príjmová ambulancia: ORDINUJE
  • Vopred kontaktujte ambulanciu telefonicky na čísle +421 41 5110 366 (v pracovných dňoch od 8:00 do 14:30 hod.).
 • Konziliárna ambulancia: ORDINUJE
 • Pohotovostná ambulancia: ODRINUJE
  • Pacienti v karanténe alebo osoby, ktoré s takýmito pacientmi prišli do styku, ktorí vyžadujú akútnu a neodkladnú zdravotnú starostlivosť, budú ošetrení len po predchádzajúcom telefonickom dohovore (+421 41 5110 360) - V PRÍPADE ZATAJENIA TEJTO INFORMÁCIE BUDE VOČI NIM VYVODENÁ TRESTNO-PRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ.
 • Aplikačné centrum: ORDINUJE
 • Jednodňová chirurgia: ORDINUJE
  • Vopred kontaktujte ambulanciu telefonicky na čísle +421 41 5110 803 (v pracovných dňoch od 8:00 do 14:30 hod.).
 • Špecializovanú ambulantnú starostlivosť (Kataraktová ambulancia, Glaukómová ambulancia, Sietnicová ambulancia, Angiografická ambulancia, Laserová ambulancia) poskytujeme v obmedzenom rozsahu podľa prevádzkových možností pri dodržaní protiepidemických opatrení v prevencii šírenia COVID-19.

ONKOLÓGIA (Klinická a radiačná onkológia)
Liečba a hospitalizácie prebiehajú v štandardnom režime (chemoterapia, ožarovanie).

OTORINOLARYNGOLÓGIA (ORL – krčné-nosové-ušné)
Audiometrická ambulancia, príjmová ambulancia, pohotovosť - FUNGUJE V ŠTANDARDNOM REŽIME.

ORTOPÉDIA
Príjmová ambulancia (Poliklinika 2. poschodie) – ORDINUJE – objednanie VOPRED elektronicky www.objednatvysetrenie.sk

PEDIATRIA
Oddelenie poskytuje starostlivosť v štandardnom režime.
Príjmová ambulancia a pohotovosť poskytujú starostlivosť v štandardnom režime pre akútne stavy.
AMBULANCIE: Detská nefrologická ambulancia, pneumologická ambulancia, reumatologická ambulancia, hematologická ambulancia, imuno-alergologická ambulancie (Detská poliklinika) - FUNGUJÚ V ŠTANDARDNOM REŽIME. 

PEDIATRICKÁ ORTOPÉDIA
Ambulancia pediatrickej ortopédie - FUNGUJE V ŠTANDARDNOM REŽIME.
SONO bedrových kĺbov bábätiek - FUNGUJE V ŠTANDARDNOM REŽIME.

PNEUMOLÓGIA A FTIZEOLÓGIA
Ambulancie je potrebné vopred kontaktovať TELEFONICKY:
 • Pľúcna a konziliárna ambulancia t. č. +421 41 5110 409, +421 41 5110 414,
 • Pľúcna dispenzárna ambulancia t. č. +421 41 5110 671,
 • Ambulancia funkčnej diagnostiky t. č. +421 41 5110 409, +421 41 5110 414.

PSYCHIATRIA
Psychiatrická ambulancia poskytuje starostlivosť podľa manažmentu lekára. Vopred kontaktujte ambulanciu telefonicky v deň ordinačných hodín konkrétneho lekára na čísle uvedenom na www.fnspza.sk/sk/oddelenia/psychiatria/psychiatricka-ambulancia.
Denný psychiatrický stacionár – OTVORENÝ.

RDG (rádiodiagnostika)
Ambulancia (poliklinika 1. poschodie) – mamografia a SONO prsníkov – objednanie TELEFONICKY na t. č. +421 41 5110 476.

ÚRAZOVÁ CHIRURGIA
Príjmová ambulancia a odborné ambulancie odd. úrazovej chirurgie – FUNGUJÚ V ŠTANDARDNOM REŽIME.

URGENTNÝ PRÍJEM
Funguje v plnom rozsahu pre neodkladné stavy.

UROLÓGIA
Oddelenie sa nachádza opätovne v pôvodných priestoroch – v PAVILÓNE UROLÓGIE.
Príjmová ambulancia ordinuje v pôvodných priestoroch na prízemí pavilónu urológie,– kontaktovať vopred TELEFONICKY na t. č. +421 41 5110 849.
Onkourologická ambulancia ordinuje v pôvodných priestoroch na prízemí pavilónu urológie – kontaktovať vopred TELEFONICKY na t. č. +421 41 5110 849. Ordinačné hodiny vo štvrtok od 8.00 – 15.30 h.
Urologická pohotovosť (po 15.30 h) ordinuje v pôvodných priestoroch na prízemí pavilónu urológie.
Činnosť odborných ambulancií – urodynamická, urolitologická, detská poradňa, sexuologická ambulancia je dočasne pozastavená.
Návštevu ambulancie a výsledky konzultujte vopred na t. č. +421 41 5110 829.

VNÚTORNÉ LEKÁRSTVO (interné)
Oddelenie poskytuje starostlivosť pre neodkladné stavy.
Ambulancie fungujú podľa manažmentu lekára.

Počet návštev: 6487646
Dnes je 26. január 2022, meniny má Tamara
intranet
© 2012 FNSP Žilina ▪ Všetky práva vyhradené ▪ Programming by: viadon.sk