Aktuálne

PREHĽAD ČINNOSTI ODDELENÍ A AMBULANCIÍ FNsP ŽILINA v súvislosti s obmedzením plánovaných hospitalizácií a vyšetrení od 16.3.2020

Na základe vývoja epidemiologickej situácie v súvislosti s novým koronavírusom rozhodla Medicínska rada Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline s platnosťou od pondelka 16. 3. 2020 o obmedzení plánovaných neakútnych hospitalizácií, operácií a výkonov s výnimkou onkologických a urgentných pacientov. Neodkladná zdravotná starostlivosť a starostlivosť onkologickým pacientom bude poskytovaná v plnej miere. V štandardnom režime budú prebiehať nevyhnutné prvotné kontroly po úrazoch, operáciách alebo akútnych výkonoch, pôrody, poskytovaná bude tiež zdravotná starostlivosť, ktorej dlhší odklad by mohol viesť k zhoršeniu stavu pacienta.

Opatrenia platia do odvolania.

ANESTÉZIOLÓGIA A INTENZÍVNA MEDICÍNA
Oddelenie poskytuje starostlivosť pre neodkladné hospitalizácie a výkony.
Anestéziologická ambulancia poskytuje starostlivosť pre neodkladné stavy.
Algeziologická ambulancia poskytuje starostlivosť pre neodkladné stavy.

CENTRUM PRE LIEČBU DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ
Oddelenie neprijíma nových pacientov.
Liečba už hospitalizovaných pacientov bude štandardne dokončená.
Čakajúci pacienti ostávajú v poradovníku, budú ďalej kontaktovaní.
Stretnutia Klubu závislých – PRERUŠENÉ.

DERMATOVENEROLÓGIA (kožné)
Ambulancia poskytuje starostlivosť pre neodkladné stavy. Pacienti môžu návštevu vopred konzultovať na čísle +421 41 5110 457.
Stacionár poskytuje starostlivosť pre neodkladné stavy. Pacienti môžu návštevu vopred konzultovať na čísle +421 41 5110 254.

FYZIATRIA, BALNEOLÓGIA A LIEČEBNÁ REHABILITÁCIA (lôžkové odd.)
Oddelenie neprijíma nových pacientov.
Liečba už hospitalizovaných pacientov bude štandardne dokončená.
Zákaz návštev na oddelení.

FYZIATRIA, BALNEOLÓGIA A LIEČEBNÁ REHABILITÁCIA (ambulantná časť)
Ambulantná časť FRO (suterén) je do odvolania ZATVORENÁ.
Imobilní pacienti, poúrazové alebo pooperačné stavy, ktorí potrebujú predpísať kompenzačné zdravotnícke pomôcky (polohovateľné postele, antidekubitné matrace, mechanické invalidné vozíky, zvyšovače na WC, barly), kontaktujte oddelenie v pracovných dňoch TELEFONICKY na čísle +421 5110 739. Objednanie možné LEN cez TELEFÓN.

GATROENTEROLÓGIA
Oddelenie funguje v obmedzenom režime podľa manažmentu lekára – pacienti sa môžu vopred informovať na čísle +421 41 5110 467.
Osobné objednanie nie je možné, objednať sa dá len emailom na bodnarova@fnspza.sk alebo na telefónnom čísle +421 41 5110 467.

GYNEKOLÓGIA A PÔRODNÍCTVO
Pôrody prebiehajú štandardne (obmedzená len prítomnosť sprievodnej osoby).
Oddelenie poskytuje starostlivosť pre neodkladné hospitalizácie a výkony.
Príjmová ambulancia poskytuje starostlivosť pre neodkladné stavy (vrátane pôrodov).
Ambulancia reprodukčnej medicíny (Poliklinika, 4. poschodie) ZATVORENÁ.
Ambulancia pre plánované rodičovstvo a antikoncepciu (Poliklinika, 4. poschodie) ZATVORENÁ.
Onkogynekologická ambulancia (Poliklinika, 4. poschodie) ZATVORENÁ.
Ambulancia pre rizikovú a patologickú graviditu a materno-fetálnu medicínu (Poliklinika, 4. poschodie) FUNGUJE BEZ OBMEDZENÍ.
SONO realizujeme pre hospitalizované tehotné pacientky/pacientky v rámci pohotovosti.
Monitor sa realizuje pri fyziologickom tehotenstve od 40tt.
Zákaz návštev na oddelení. Hospitalizovaným pacientkam je možné doniesť potrebné veci – návštevník musí byť vybavený ochranným rúškom.

HEMATOLÓGIA
Ambulancie (prízemie v pavilóne gynekológie a pôrodníctva) poskytujú starostlivosť pre neodkladné stavy.
Ambulancia v poliklinike – ZATVORENÁ.

CHIRURGIA
Oddelenie poskytuje starostlivosť pre neodkladné hospitalizácie a výkony.
Príjmová ambulancia poskytuje starostlivosť pre neodkladné stavy.
Chirurgické ambulancie v poliklinike 1. a 4. poschodie - Ambulancia chronických rán, onkochirurgická ambulancia, ambulancia pre ochorenia prsnej žľazy, ambulancia cievnej chirurgie, ambulancia pediatrickej chirurgie, ambulancia plastickej a estetickej chirurgie a stomická poradňa – ZATVORENÉ.
Zákaz návštev na oddelení.

INFEKTOLOGICKÁ AMBULANCIA
Ambulancia funguje v obmedzenom režime podľa manažmentu lekára, pred návštevou ambulancia sa pacienti môžu vopred informovať na čísle +421 41 5110 335.

LEKÁREŇ
Lekáreň FNsP Žilina na 1. poschodí hl. budovy polikliniky – ZATVORENÁ.
Lekáreň FNsP Žilina na prízemí hl. budovy polikliniky – OTVORENÁ.
Lekáreň FNsP Žilina na prízemí detskej polikliniky - OTVORENÁ.
Ak to váš lekár umožňuje, využite elektronické predpisovanie liekov. Pokiaľ je to možné, lieky by mala vyzdvihnúť len zdravá osoba. Chráňte sa ochrannými pomôckami. Do lekárne vstupujte po dvoch, dodržiavajte preventívny odstup aj pred lekárňou. Uvítame, ak zvolíte bezhotovostnú platbu.

LEKÁRSKA GENETIKA
Ambulancie poskytujú starostlivosť pre neodkladné stavy – plánované neakútne vyšetrenia objednané na marec sú PRELOŽENÉ (pacienti sú kontaktovaní telefonicky).

LIEČEBŇA DLHODOBO CHORÝCH
Oddelenie poskytuje starostlivosť v štandardnom režime.
Geriatrická ambulancia – skrátená prevádzka od 9.00 do 11.30 h. Recepty je možné predpísať elektronicky, kontaktovať ambulanciu na čísle +421 41 5110 655 alebo +421 41 5110 735.
Zákaz návštev na oddelení.

NEUROCHIRURGIA
Oddelenie poskytuje starostlivosť pre neodkladné hospitalizácie a výkony.
Príjmová ambulancia poskytuje starostlivosť pre neodkladné stavy.
Zákaz návštev na oddelení.

NEUROLÓGIA
Oddelenie poskytuje starostlivosť pre neodkladné hospitalizácie a výkony.
Stacionár - ZATVORENÝ.
Príjmová ambulancia poskytuje starostlivosť pre neodkladné stavy.
EMG (Elektromyografická) ambulancia – od utorka 17. 3. 2020 ZATVORENÁ.
EEG (Elektroencefalografická) ambulancia – ZATVORENÁ.
Neurologická ambulancia (Poliklinika 2. poschodie) – ŠTANDARDNE.
Zákaz návštev na oddelení.

NOVORODENECKÉ (neonatológia)
Oddelenie poskytuje starostlivosť pre neodkladné hospitalizácie a výkony.
Ambulancia pre deti s perinatálnou patológiou a rizikom funguje v obmedzenom režime. Podávanie lieku Synagis prebieha štandardne. Ostatné neakútne plánované vyšetrenia sú zrušené a preložené. Vopred sa môžete informovať na  t. č.  +421 41 5110 368, +421 41 5110 544 alebo e-mail: neoamb@fnspza.sk.
Zákaz návštev na oddelení.

OFTALMOLÓGIA (očné)
Oddelenie poskytuje len akútnu a neodkladnú zdravotnú starostlivosť
Príjmová ambulancia: od 7.00 do 15.00 h.
Pohotovostná ambulancia: od 15.30 do 7.00 h.
V prípade potreby využite infolinku na telefónnom čísle +421 41 5110 784 (v pracovných dňoch od 8.00 do 14.30 h).
Pacienti v karanténne alebo osoby, ktoré s takýmito pacientmi prišli do styku, ktorí vyžadujú akútnu a neodkladnú zdravotnú starostlivosť, budú ošetrení len po predchádzajúco telefonickom dohovore! V PRÍPADE ZATAJENIA TEJTO INFORMÁCIE BUDE VOČI NIM VYVODENÁ TRESTNO-PRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ.
Centrum pre Vekom podmienenú degeneráciu makuly, Diabetický edém makuly, Oklúziu sietnicových ciev – ORDINUJE
Aplikačné centrum – ORDINUJE
Jednodňová chirurgia oka (s výnimkou Aplikačného centra) – ZATVORENÁ
Kataraktová ambulancia – ZATVORENÁ
Glaukómová ambulancia – ZATVORENÁ
Sietnicová ambulancia – ZATVORENÁ
Angiografická ambulancia – ZATVORENÁ
Laserová ambulancia – ZATVORENÁ
Zákaz návštev a sprevádzajúcich osôb na oddelení

ONKOLÓGIA (Klinická a radiačná onkológia)
Oddelenie poskytuje starostlivosť pre neodkladné hospitalizácie.
Liečba prebieha v štandardnom režime (chemoterapia, ožarovanie).
Nerealizujú sa kontrolné vyšetrenia ani kontrolné odbery.
Na ambulanciách poskytujeme neodkladné vyšetrenia.
Ortopedickí pacienti – RTG žiarenia ZRUŠENÉ.
Zákaz návštev na oddelení.

OTORINOLARYNGOLÓGIA (ORL – krčné-nosové-ušné)
Oddelenie poskytuje starostlivosť pre neodkladné hospitalizácie a výkony.
Príjmová ambulancia a pohotovosť poskytujú starostlivosť pre neodkladné stavy.
Audiometrická ambulancia - FUNGUJE BEZ OBMEDZENÍ.
Zákaz návštev na oddelení.

ORTOPÉDIA
Oddelenie poskytuje starostlivosť pre neodkladné hospitalizácie a výkony.
Príjmová ambulancia (Poliklinika 2. poschodie) poskytuje starostlivosť pre neodkladné stavy a extrakcie stehov.
Zákaz návštev na oddelení.

PEDIATRICKÁ ORTOPÉDIA
Oddelenie poskytuje starostlivosť pre neodkladné hospitalizácie a výkony.
Ambulancie pediatrickej ortopédie - FUNGUJÚ BEZ OBMEDZENÍ.
SONO bedrových kĺbov bábätiek - FUNGUJE BEZ OBMEDZENÍ.
Zákaz návštev na oddelení.

PEDIATRIA
Oddelenie poskytuje starostlivosť v štandardnom režime.
Príjmová ambulancia a pohotovosť poskytujú starostlivosť v štandardnom režime.
Detská nefrologická ambulancia, pneumologická ambulancia, reumatologická ambulancia, hematologická ambulancia, imuno-alergologická ambulancie (Detská poliklinika) - FUNGUJE BEZ OBMEDZENÍ.
Detský stacionár - FUNGUJE BEZ OBMEDZENÍ.
Zákaz návštev na oddelení.

PNEUMOLÓGIA A FTIZEOLÓGIA
Ambulancie poskytujú starostlivosť pre neodkladné stavy.

PSYCHIATRIA
Oddelenie poskytuje starostlivosť pre neodkladné hospitalizácie a výkony.
Psychiatrická ambulancia poskytuje starostlivosť pre neodkladné stavy. Vopred kontaktujte ambulanciu telefonicky v deň ordinačných hodín konkrétneho lekára na čísle uvedenom na www.fnspza.sk/sk/oddelenia/psychiatria/psychiatricka-ambulancia.
Ambulancia klinickej psychológie - ZATVORENÁ.
Denný psychiatrický stacionár – ZATVORENÝ.
Zákaz návštev na oddelení.

RDG (rádiodiagnostika)
Oddelenie (röntgen, CT, SONO) poskytuje starostlivosť pre neodkladné stavy.
Ambulancia (poliklinika 1. poschodie) – mamografia a SONO prsníkov - poskytuje starostlivosť len pre onkologické pacientky, neakútne objednané pacientky budú telefonicky kontaktované o preložení vyšetrenia.

ÚRAZOVÁ CHIRURGIA
Oddelenie poskytuje starostlivosť pre neodkladné hospitalizácie a výkony.
Príjmová ambulancia poskytuje starostlivosť pre neodkladné stavy a prvé kontroly po operáciách. Kontroly po dlhšej dobe sú odložené, pacienti budú telefonicky kontaktovaní.
Zákaz návštev na oddelení.

URGENTNÝ PRÍJEM
Funguje v plnom rozsahu.

UROLÓGIA
Oddelenie poskytuje starostlivosť pre neodkladné hospitalizácie a výkony.
Príjmová ambulancia – presťahovaná do hlavnej budovy polikliniky, 1. poschodie, +421 41 5110 849. Poskytuje starostlivosť pre neodkladné stavy.
Urologická pohotovosť (po 15.30 h) – presťahovaná do pavilónu chirurgie, prízemie vpravo (v príjmovej ambulancii chirurgie), vstup zo strany od urgentného príjmu. Poskytuje starostlivosť pre neodkladné stavy.
Onkourologická ambulancia - presťahovaná do hlavnej budovy polikliniky, 1. poschodie, +421 41 5110 874.
Urodynamická ambulancia, andrologická ambulancia, Detská urologická poradňa, urolitologická ambulancia – ZATVORENÉ. Pacienti, ktorí majú prísť po výsledky – konzultovať telefonicky na čísle +421 41 5110 829.
Urológia, lôžkové oddelenie – presťahované do pavilónu chirurgie, oddelenie ortopédie, prízemie.
Zákaz návštev na oddelení.VNÚTORNÉ LEKÁRSTVO (interné)
Oddelenie poskytuje starostlivosť v štandardnom režime.
Ambulancie fungujú v obmedzenom režime podľa manažmentu lekára, plánovaní pacienti budú kontaktovaní pre odklad.
Zákaz návštev na oddelení.

Počet návštev: 3777533
Dnes je 29. marec 2020, meniny má Miroslav
intranet
© 2012 FNSP Žilina ▪ Všetky práva vyhradené ▪ Programming by: viadon.sk