Aktuálne

Nemocnica otvorila Dom ošetrovateľskej starostlivosti

Žilina 2. máj 2019 – Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline zriadila Dom ošetrovateľskej starostlivosti (DOS). Po prvom mesiaci pilotnej prevádzky otvára od mája oddelenie aj pre všetkých externých záujemcov. Cieľom je poskytnúť klientom odbornú ošetrovateľskú starostlivosť v príjemnom prostredí s humánnym prístupom. „Vzhľadom na demografický vývoj, nárast civilizačných chorôb a predovšetkým dopyt po tejto službe sme sa rozhodli vyčleniť 27 lôžok pre ľudí, ktorí síce nepotrebujú sústavnú zdravotnú starostlivosť, no napriek tomu vyžadujú nepretržitú ošetrovateľskú starostlivosť, ktorú im aktuálne nedokážu z rôznych dôvodov poskytnúť ich rodinní príslušníci v domácom prostredí," priblížil generálny riaditeľ žilinskej nemocnice Igor Stalmašek.

Nejde o štandardnú zdravotnú starostlivosť poskytovanú v nemocnici, služby Domu ošetrovateľskej starostlivosti sú zamerané na ošetrovateľskú starostlivosť, ošetrovateľskú rehabilitáciu a ďalšie služby s nimi súvisiace. Oddelenie je zazmluvnené poisťovňou, preto klient dopláca len adekvátnu časť, ktorá predstavuje 15 eur na deň. Podľa slov I. Stalmašeka je výhodou DOS predovšetkým kvalita a odbornosť služieb. „O klientov sa stará vyškolený personál, kvalifikovaní fyzioterapeuti a za lekárom nie je potrebné nikam dochádzať, všetky vyšetrenia či ďalšiu potrebnú starostlivosť zabezpečujeme na jednom mieste. Či už ide o odbornú starostlivosť, ale i poradenskú činnosť, predpis liekov a ich donášku, celodennú domácu stravu s možnosťou diét, služby práčovne a ďalšie," doplnil generálny riaditeľ FNsP Žilina.

Ošetrovateľská starostlivosť v príjemnom prostredí s vyškolenými odborníkmi

V nemocnici ostáva zachovaná naďalej i Liečebňa dlhodobo chorých poskytujúca komplexnú zdravotnú starostlivosť plne hradenú zdravotnou poisťovňou. Pacienti z LDCH, ale aj iných oddelení, ktorým to zdravotný stav umožňuje a mohli by byť prepustení domov, no nemajú možnosť zabezpečiť si tam potrebnú ošetrovateľskú starostlivosť, môžu požiadať o umiestnenie v DOS žilinskej nemocnice. Zároveň tak môžu urobiť aj aktuálne nehospitalizovaní pacienti s odporúčaním ich všeobecného lekára. Všetky potrebné informácie nájdu záujemcovia na webovej stránke www.fnspza.sk v sekcii Oddelenia – DOS.
Počet návštev: 6487704
Dnes je 26. január 2022, meniny má Tamara
intranet
© 2012 FNSP Žilina ▪ Všetky práva vyhradené ▪ Programming by: viadon.sk