Aktuálne

List za listom – baví ma čítať

Kiežby som bol ako vietor.
Nikto nevie, odkiaľ prišiel
ani kam ide. A nemusí nikomu
vysvetľovať, prečo mení smer.

Paulo Coelho

Už niekoľko rokov sa zapájame do projektu pod názvom Záložka do knihy spája školy. Tento rok sme sa zapojili už do 10. ročníka česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy: List za listom- baví ma čítať.

Našou družobnou školou sa prvýkrát stala česká ZŠ Kralupy nad Vltavou, s ktorou sme mali veľmi dobrú spoluprácu. Boli sme radi, že sme sa mohli stať poslami vzácneho priateľstva a spolupráce s deťmi a pre deti. Žiakom tejto školy sme poslali 50 ks záložiek spolu s malými darčekmi, ktoré žiaci v nemocnici pre ne s láskou a s radosťou zhotovovali. Pri výrobe záložiek do kníh ako i darčekov pre ne sa iniciatívne a v družnej spolupráci so žiakmi zapájali i stredoškoláci, ktorí často sami navrhovali ich dizajny.

Ich spoločným cieľom bolo motivovať žiakov k tomu, aby čítali kdekoľvek, lebo práve čítanie môže byť spestrením ich každodenného života a voľných chvíľ. Jedna stredoškoláčka sa pri výrobe záložky inšpirovala citátom Paula Coelha, ktorú v nemocnici čítala. Jeho myšlienky využili na záložkách aj iní žiaci, lebo majú čitateľom veľa povedať. Bola pre nás vzácna i spätná väzba zo strany pani učiteľky Eriky, ktorá nás iniciatívne oboznámila s ich činnosťou. Všetkým žiakom našej školy, ktoré sa na výrobe záložiek s láskou a ochotou zapojili, patrí veľká vďaka. I takouto formou sa chceli s nimi podeliť o zaujímavé knihy a o svojich obľúbených hrdinov. Využívali k tomu rôzne kreatívne techniky a rôznorodé výtvarné pomôcky. Žiaci svoje záložky do kníh vyrábali veľmi radi, lebo nimi mohli vyjadriť svoju nespútanú predstavivosť o prečítaných knihách a fantáziu pri tom nemuseli držať pod zámkou. Zo záložiek som zistila, ktoré knihy majú žiaci najradšej, ktoré ich pre niečo zaujali a s ktorými hrdinami sa stotožnili. Z rozhovorov so žiakmi som sa dozvedela, že záložky do kníh si vyrábali i sami doma a ich výroba je pre nich koníčkom. Dokonca si do nemocnice doniesli svoje obľúbené knihy spolu so záložkami, ktoré si sami vytvorili.Aby som podporila záujem žiakov o čítanie, využívala som k tomu i rôzne aktivity. Obľúbené bolo kreslenie ilustrácií v ďalších dieloch obľúbených kníh, ktoré by mali podľa nich vyjsť ako pokračovanie. Jednotlivé príbehy vymýšľali podľa ilustrácií samotní žiaci. V nadväznosti na záložky si žiaci v rámci čitateľského denníka vypĺňali čítaciu kartu o prečítanej knihe, kde uviedli okrem základných údajov a hlavnej myšlienky i to, prečo je pre nich niektorá časť knihy obľúbená ako i svoje hodnotenie prečítanej knihy. Okrem tvorby záložiek sa žiaci podieľali i na doplňujúcich aktivitách na hodinách slovenského jazyka a literatúry. Oprav literárneho škriatka, tvorili a riešili A-Z kvízy, písali texty s rôznym zakončením, vymýšľali príbehy, v ktorých skryli čo najviac názvov literárnych diel, ktoré potom spolužiaci vyhľadávali.Výroba záložiek do kníh bola tímová práca, lebo ich žiaci vyrábali na pokračovanie. Nadväzovali na prácu, ktorú už začali vyrábať predošlí žiaci. Boli to teda také putovné záložky, ktoré boli dielom viacerých žiakov. Všetci sa snažili ich vytvoriť čo najlepšie.

Mgr. Puchoňová Adriana
Spojená škola J. M. Hurbana 36, 010 01 Žilina
ZŠ s MŠ pri zdravotníckom zariadení V. Spanyola 43, 010  01 Žilina
Počet návštev: 3988878
Dnes je 6. jún 2020, meniny má Norbert
intranet
© 2012 FNSP Žilina ▪ Všetky práva vyhradené ▪ Programming by: viadon.sk