Aktuálne

Informácie pre občanov v súvislosti s aktuálnym výskytom koronavírusu (SARS-CoV-2) spôsobujúceho ochorenie COVID-19

AKTUÁLNE INFORMÁCIE

Každý pacient, sprievodná osoba vstupujúci do areálu FNsP Žilina je povinný chrániť sa ochrannými pomôckami, minimálne rúškom alebo inou účinnou ochranou úst a nosa.
 
Od 17. 3. 2020 je vstup do areálu FNsP Žilina obmedzený len na dva body – vjazd a výjazd pre automobily z ulice Nemocničná (smer od Vlčiniec) a vchod pre peších z ulice Spanyolova. V rámci oboch bodov je oficiálne zavedené triedenie a regulácia pacientov. Každý pacient/sprievodná osoba vstupujúci do areálu FNsP Žilina je povinný informovať kontaktnú osobu pri vstupe do areálu o dôvode vstupu, prípadných príznakoch ochorenia, cestovateľskej anamnéze či kontakte s rizikovými osobami. V prípade potreby je povinný podrobiť sa meraniu telesnej teploty.

Od 16. 3. 2020 od 6.00 h sa na obdobie 14 dní uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem vybraných prevádzok. Viac informácií nižšie v dokumente „Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia_zatvorenie prevádzok 2" a „Zmena a doplnenie opatrenia Hlavného hygienika SR".
 
Od 13. 3. 2020 do odvolania je na základe verejnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nariadená karanténa osobám s prechodným a trvalým pobytom v Slovenskej republike, žijúcim na území Slovenskej republiky nad 90 dní alebo zamestnaným na území Slovenskej republiky (s uvedenými výnimkami), ktoré sa v období od 13.03.2020 od 7.00 vrátili zo zahraničia, vrátane osôb, ktoré s touto osobou žijú v spoločnej domácnosti. Viac informácií nižšie v dokumente „Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia_karanténa".
 
Od 12.03.2020 od 6.00 h sa zakazuje prevádzka vybraných zariadení. Viac informácií nižšie v dokumente „Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia_zatvorenie prevádzok".

Od 10. 3. 2020 do odvolania bude na základe verejnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nariadená karanténa vybraným osobám, ktoré sa v období od 10. 3. 2020 vrátili z pobytu na území Čínskej ľudovej republiky, Kórejskej republiky, Iránskej islamskej republiky a Talianskej republiky. Viac informácií nižšie v dokumente „Verejná vyhláška – rozhodnutie o izolácii v domácom prostredí ".

Od 10. 3. do 23. 3. 2020 sa na základe verejnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zakazuje všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy. Viac informácií nižšie v dokumente Verejná vyhláška – rozhodnutie o zákaze hromadných podujatí.

Od 29.2.2020 do odvolania platí v nemocnici zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach.

UPOZORNENIE PRE PACIENTOV

V súvislosti s nariadením verejnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky o zákaze hromadných podujatí, vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu a prijaté preventívne opatrenia odporúčame pacientom zodpovedne zvážiť návštevy ambulancií a priestorov nemocnice. Pokiaľ nie je zdravotný stav pacienta urgentný, nevyžaduje akútne ošetrenie a znesie odklad, odporúčame vám vyhnúť sa návšteve zdravotníckych zariadení.

V prípade, že nie ste zdravotne v poriadku a môžete byť nákazliví pre vaše okolie, počkajte na telefonické pokyny a zdravotnícke zariadenie navštívte v nevyhnutnom prípade.

Ak potrebujete predpísať lieky, využite elektronické predpisovanie prostredníctvom telefonického kontaktu s vaším lekárom. Ak je to možné, vyzdvihnúť lieky v lekárni by mala výhradne zdravá osoba.

OCHORENIE COVID-19

Ochorenie COVID-19 je infekcia dýchacích ciest spôsobená koronavírusom SARS-CoV-2, ktorý bol identifikovaný na konci roku 2019.

Ochorenie koronavírusom je možné predpokladať u osôb, ktoré okrem klinických príznakov, ako je horúčka, kašeľ, dýchavičnosť, spĺňajú tiež epidemiologické kritériá – majú pozitívnu cestovateľskú anamnézu – vrátili sa z oblastí nákazy alebo boli v priamom kontakte s osobou, u ktorej bola nákaza koronavírusom potvrdená, a to maximálne 14 dní pred prejavením príznakov.

PODOZRENIE NA KORONAVÍRUS

AK STE SA VRÁTILI ZO ZAHRANIČIA A NEMÁTE ŽIADNE PRÍZNAKY OCHORENIA:
 • v prípade návratu z akejkoľvek krajiny zo zahraničia – dodržiavajte pokyny verejnej vyhlášky o izolácii (viď. dokument nižšie „Verejná vyhláška – rozhodnutie o izolácii v domácom prostredí).

AK STE SA VRÁTILI Z RIZIKOVEJ OBLASTI A POCIŤUJETE PRÍZNAKY OCHORENIA (horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť):
 • vyhnite sa kontaktu s ostatnými ľuďmi,
 • v žiadnom prípade nevyužívajte prostriedky hromadnej dopravy,
 • TELEFONICKY kontaktujte vášho všeobecného lekára (po skončení jeho ambulantnej doby – ambulantnú pohotovostnú službu, prípadne tiesňovú linku 112).
AK TO NIE JE NEVYHNUTNÉ, NENAVŠTEVUJTE ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIE OSOBNE A POČKAJTE NA POKYNY.

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – 0905 342 812
Národné centrum zdravotníckych informácií - 0800 221 234
email: novykoronavirus@uvzsr.sk
Please, all information in English about novel coronavirus 2019-nCoV you can find on the websites:
www.who.int/health-topics/coronavirus
www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
www.cdc.gov/coronavirus/index.html

FORMA ŠÍRENIA KORONAVÍRUSU

Koronavírus sa prenáša z človeka na človeka po dlhšietrvajúcom úzkom kontakte (kašeľ, kýchanie, rozprávanie). Ide o tzv. kvapôčkovú infekciu, jednou z ciest šírenia je aj kontakt s kontaminovanými predmetmi. Inkubačná doba je 2 až 14 dní.

NAJOHROZENEJŠIE SKUPINY

Medzi ohrozené skupiny patria predovšetkým seniori, chronicky chorí alebo osoby s oslabenou imunitou. Koronavírus ohrozuje ľudí, ktorí boli v posledných 14 dňoch v oblastiach, kde sa koronavírus vyskytuje. Ohrození sú aj ľudia, ktorí sa nachádzali v blízkom kontakte s osobou, u ktorej vírus pozitívne diagnostikovali v laboratóriu.

OCHRANNÉ OPATRENIA

Ako pri klasickom respiračnom ochorení v aktuálnom chrípkovom období, dôležité je:
 • vyhýbať sa tým, ktorí sú zjavne chorí (prípadne dodržiavať aspoň metrovú vzdialenosť od ľudí, ktorí kašlú a kýchajú),
 • dodržiavať základné hygienické pravidlá – sprísniť hygienu a správne umývanie rúk,
 • nezdržiavať sa v miestach s vyšším počtom ľudí,
 • ľudia, ktorí trpia respiračným ochorením by mali striktne dodržiavať pravidlá respiračnej hygieny – pri kýchaní a kašlaní si zakrývať ústa jednorazovými papierovými vreckovkami alebo jamkou lakťa (nie dlaňou),
 • v domácnosti dbajte na zvýšenú dezinfekciu povrchov,
 • nosenie ochranného rúška a respirátora má význam u chorej osoby s respiračným ochorením alebo u zdravej osoby, ktorá sa zdržuje v blízkosti človeka s respiračným ochorením,
 • dodržiavať dobrovoľnú karanténu,
 • ak ste chorý, zostaňte doma a telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby.
LIEČBA

Pre infekciu COVID-19 nie je odporúčaná žiadna špecifická antivírová liečba. Pacienti infikovaní týmto ochorením by mali začať podpornú liečbu zmierňujúcu príznaky infekcie. K podpornej liečbe sa využívajú bežne dostupné lieky.

Informácie o vývoji situácie, aktuálnych opatreniach sú pravidelne aktualizované na webových stránkach Ministerstva zdravotníctva SR www.health.gov.sk a Úradu verejného zdravotníctva SR www.uvzsr.sk a tiež na stránkach WHO a ECDC.

UŽITOČNÉ ODKAZY

Odpovede na najčastejšie otázky - www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4021:uvz-sr-odpovede-na-najastejie-otazky-suvisiace-s-novym-koronavirusom-2019-ncov&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153
Verejná vyhláška – rozhodnutie o zákaze hromadných podujatí
Verejná vyhláška – rozhodnutie o izolácii v domácom prostredí
Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe
4 veci, ktoré by ste mali vedieť o koronavíruse
Časté otázky o COVID-19
Odporúčania pri cestovaní v súvislosti s COVID-19
Ako sa správať v domácej izolácii
Mýty o COVID-19
Informácie pre verejnosť - leták ŽSK
Kedy a ako používať masku
Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia_zatvorenie prevádzok
Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia_zatvorenie prevádzok 2
Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia_karanténa
Zmena a doplnenie opatrenia Hlavného hygienika SR
 
 

Počet návštev: 3777562
Dnes je 29. marec 2020, meniny má Miroslav
intranet
© 2012 FNSP Žilina ▪ Všetky práva vyhradené ▪ Programming by: viadon.sk