Aktuálne

Informácie pre občanov v súvislosti s aktuálnym výskytom koronavírusu (SARS-CoV-2) spôsobujúceho ochorenie COVID-19

AKTUÁLNE INFORMÁCIE

Každý pacient, sprievodná osoba vstupujúci do areálu FNsP Žilina je povinný chrániť sa ochrannými pomôckami v súlade s aktuálnou vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR.

S platnosťou od 6. septembra 2021 sú pred plánovanou hospitalizáciou všetci pacienti (očkovaní aj neočkovaní) povinní preukázať sa pri príjme negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. Objednanie na bezplatné PCR vyšetrenie na: www.korona.gov.sk alebo telefonicky na Call centre 0800 174 174 alebo 02 3235 3030 – zadať dôvod vyšetrenia „predoperačné vyšetrenie" a uviesť dátum nástupu na hospitalizáciu, podľa ktorého systém pacienta objedná na termín testovania.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina je centrom pre podávania kombinácie monoklonálnych protilátok kasirivimab a imdevimab (liek Ronapreve). Liečba protilátkami proti bielkovine vírusu SARS-CoV-2 preukázala v klinických štúdiách prínos v liečbe ľahkého až stredne ťažkého ochorenia COVID-19. Cieľom liečby je zabrániť úmrtiu alebo hospitalizácii. Viac informácií v sekcii Aktuálne.

Na základe zhoršenej epidemiologickej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 platí z dôvodu ochrany zdravia obyvateľov, hospitalizovaných pacientov a personálu na všetkých oddeleniach FNsP Žilina s platnosťou od 11. septembra 2021 do odvolania ZÁKAZ NÁVŠTEV. Viac informácií nájdete v sekcii Aktuálne.

Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline prevádzkuje vakcinačné centrum na očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Viac informácií v sekcii Aktuálne – Vakcinačné centrum FNsP Žilina.

Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline otvorila v spolupráci so spoločnosťou Klinická biochémia s.r.o. mobilné odberné miesto na testovanie ochorenia COVID-19. Viac informácií v sekcii Aktuálne TESTOVANIE COVID-19 – informácie pre pacientov a lekárov.

UPOZORNENIE PRE PACIENTOV

V prípade, že nie ste zdravotne v poriadku a môžete byť nákazliví pre vaše okolie, počkajte na telefonické pokyny a zdravotnícke zariadenie navštívte v nevyhnutnom prípade.

Ak potrebujete predpísať lieky, využite elektronické predpisovanie prostredníctvom telefonického kontaktu s vaším lekárom. Ak je to možné, vyzdvihnúť lieky v lekárni by mala výhradne zdravá osoba.

OCHORENIE COVID-19

Ochorenie COVID-19 je infekcia dýchacích ciest spôsobená koronavírusom SARS-CoV-2, ktorý bol identifikovaný na konci roku 2019.

Ochorenie koronavírusom je možné predpokladať u osôb, ktoré okrem klinických príznakov, ako je horúčka, kašeľ, dýchavičnosť, spĺňajú tiež epidemiologické kritériá – majú pozitívnu cestovateľskú anamnézu – vrátili sa z oblastí nákazy alebo boli v priamom kontakte s osobou, u ktorej bola nákaza koronavírusom potvrdená, a to maximálne 14 dní pred prejavením príznakov.

PODOZRENIE NA KORONAVÍRUS

AK POCIŤUJETE PRÍZNAKY OCHORENIA (horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť):
 • vyhnite sa kontaktu s ostatnými ľuďmi,
 • nevyužívajte prostriedky hromadnej dopravy,
 • TELEFONICKY kontaktujte vášho všeobecného lekára (po skončení jeho ambulantnej doby – ambulantnú pohotovostnú službu, prípadne tiesňovú linku 112).
AK TO NIE JE NEVYHNUTNÉ, NENAVŠTEVUJTE ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIE OSOBNE A POČKAJTE NA POKYNY.

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – 0905 342 812
Národné centrum zdravotníckych informácií - 0800 221 234
email: novykoronavirus@uvzsr.sk
Please, all information in English about novel coronavirus 2019-nCoV you can find on the websites:
www.who.int/health-topics/coronavirus
www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
www.cdc.gov/coronavirus/index.html

FORMA ŠÍRENIA KORONAVÍRUSU

Koronavírus sa prenáša z človeka na človeka po dlhšietrvajúcom úzkom kontakte (kašeľ, kýchanie, rozprávanie). Ide o tzv. kvapôčkovú infekciu, jednou z ciest šírenia je aj kontakt s kontaminovanými predmetmi. Inkubačná doba je 2 až 14 dní.

NAJOHROZENEJŠIE SKUPINY

Medzi ohrozené skupiny patria predovšetkým seniori, chronicky chorí alebo osoby s oslabenou imunitou. Koronavírus ohrozuje ľudí, ktorí boli v posledných 14 dňoch v oblastiach, kde sa koronavírus vyskytuje. Ohrození sú aj ľudia, ktorí sa nachádzali v blízkom kontakte s osobou, u ktorej vírus pozitívne diagnostikovali v laboratóriu.

OCHRANNÉ OPATRENIA

Ako pri klasickom respiračnom ochorení v aktuálnom chrípkovom období, dôležité je:
 • vyhýbať sa tým, ktorí sú zjavne chorí (prípadne dodržiavať aspoň metrovú vzdialenosť od ľudí, ktorí kašlú a kýchajú),
 • dodržiavať základné hygienické pravidlá – sprísniť hygienu a správne umývanie rúk,
 • nezdržiavať sa v miestach s vyšším počtom ľudí,
 • ľudia, ktorí trpia respiračným ochorením by mali striktne dodržiavať pravidlá respiračnej hygieny – pri kýchaní a kašlaní si zakrývať ústa jednorazovými papierovými vreckovkami alebo jamkou lakťa (nie dlaňou),
 • v domácnosti dbajte na zvýšenú dezinfekciu povrchov,
 • nosenie ochranného rúška a respirátora má význam u chorej osoby s respiračným ochorením alebo u zdravej osoby, ktorá sa zdržuje v blízkosti človeka s respiračným ochorením,
 • dodržiavať dobrovoľnú karanténu,
 • ak ste chorý, zostaňte doma a telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby.
LIEČBA

Pre infekciu COVID-19 nie je odporúčaná žiadna špecifická antivírová liečba. Pacienti infikovaní týmto ochorením by mali začať podpornú liečbu zmierňujúcu príznaky infekcie. K podpornej liečbe sa využívajú bežne dostupné lieky.

Informácie o vývoji situácie, aktuálnych opatreniach sú pravidelne aktualizované na webových stránkach Ministerstva zdravotníctva SR www.health.gov.sk a Úradu verejného zdravotníctva SR www.uvzsr.sk a tiež na stránkach WHO a ECDC.

UŽITOČNÉ ODKAZY

Opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva SR na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 - www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4132:covid-19-zavery-z-rokovania-vlady-sr-a-ustredneho-krizoveho-tabu-sr-povinnos-nosenia-ruok-na-verejnosti-zatvorenie-obchodov-v-nedeu-vyleneny-nakupny-as-pre-seniorov-otvorenie-vybranych-prevadzok-v-obchodnych-domoch-karantenne-opatrenia-a-pod&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153

Odpovede na najčastejšie otázky - www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4021:uvz-sr-odpovede-na-najastejie-otazky-suvisiace-s-novym-koronavirusom-2019-ncov&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153

4 veci, ktoré by ste mali vedieť o koronavíruse
Časté otázky o COVID-19
Odporúčania pri cestovaní v súvislosti s COVID-19
Ako sa správať v domácej izolácii
Mýty o COVID-19
Informácie pre verejnosť - leták ŽSK
Kedy a ako používať masku
Klinický protokol pre racionálny manažment pacientov vyžadujúcich operačný alebo intervenčný výkon počas priaznivej epidemiologickej situácie

Počet návštev: 6487652
Dnes je 26. január 2022, meniny má Tamara
intranet
© 2012 FNSP Žilina ▪ Všetky práva vyhradené ▪ Programming by: viadon.sk